Mamky cvičí #13

  1. Křížem HK - DK
  2. Pokládání míče (HK/ DK)
  3. Přitahování DK na míči

   Každý cvik 5 - 8x

Pomůcky: velký míč

Trvání: 5 - 10 minut