Mamky cvičí #11

  1. Výstup na židli/ klik P x5 (vycházím pravou nohou)
  2. Výstup na židli/ klik L x5 (vycházím levou nohou)
  3. Kop přes židli/ šikmý výpad vzad P x10
  4. Kop přes židli/ šikmý výpad vzad L x10
  5. Tricepsové dipy  x10
  6. Prkno s DK na židli/ prkno vedle židle/ přískok x10 (střídám pravá/ levá strana)

Tolik kol, kolik stihneš v časovém limitu :)

Trvání: 15 minut