Mamky cvičí #12

  1. Skluz stranou (střídám pravá/levá) x 10
  2. Prkno/ pravá DK skluz k HK / levá DK skluz k HK / obě DK x 10
  3. Skluz (výpad) šikmo vzad (střídám pravá/ levá) x 10
  4. Prkno/ pravá DK vnitřkem k levé DK/ klik + DK zvnějšku x 10 (střídám nohy)
  5. Horolezec x 20

   4 kola

Pomůcky: klouzavé podložky (sliders)

Trvání: 10 - 15 minut